Mạng xã hội phải có ít nhất một hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam

Theo Nghị định mới của Chính phủ sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2018, một trong những điều kiện kỹ thuật đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội là đảm bảo phải có ít nhất 1 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam.

mang xa hoi

Nghị định 27 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4 tới (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 1/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Nghị định 72).

Tại Nghị định 27, Chính phủ bổ sung các điều kiện về tổ chức, nhân sự; về tên miền; về kỹ thuật và về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội.

Cụ thể, “Điều 23a - Điều kiện về tổ chức, nhân sự đối với với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội” mới được bổ sung quy định rõ, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội phải có ít nhất 1 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 6 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ; có bộ phận quản lý nội dung thông tin. Bộ phận quản lý kỹ thuật có tối thiểu 1 người đáp ứng quy định tại các Phụ lục II và III ban hành kèm theo Nghị định này.

Theo “Điều 23b – Điều kiện về tên miền” của Nghị định 27, đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.

Đồng thời, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội sử dụng ít nhất 1 tên miền “.VN” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam; trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền. Tên miền “.VN” phải còn thời hạn sử dụng ít nhất là 6 tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối vơi tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.

Về các điều kiện kỹ thuật đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội mới được bổ sung (Điều 23c), Nghị định 27 của Chính phủ quy định, thiết lập hệ thống kỹ thuật có khả năng đáp ứng các yêu cầu: Lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 2 năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải (với trang thông tin điện tử tổng hợp); Lưu trữ tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải (đối với mạng xã hội);

Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng; Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy cập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin; Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật; Đảm bảo phải có ít nhất 1 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử, mạng xã hội do cá nhân, doanh nghiệp sở hữu theo quy định.

Ngoài việc bảo đảm các điều kiện kỹ thuật kể trên, hệ thống kỹ thuật thiết lập mạng xã hội còn phải có khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện đăng ký, lưu trữ thông tin cá nhân của thành viên, bao gồm: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ theo quy định tại điểm này để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.

Cùng với đó, hệ thống kỹ thuật thiết lập mạng xã hội cũng phải có khả năng đáp ứng các yêu cầu: thực hiện việc xác thực người sử dụng dịch vụ thông qua tin nhắn gửi đến số điện thoại hoặc đến hộp thư điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc thay đổi thông tin cá nhân; ngăn chặn hoặc loại bỏ thông tin vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; thiết lập cơ chế cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm (bộ lọc).

Đáng chú ý, Nghị định 27 của Chính phủ cũng bổ sung các điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội (Điều 23d).

Theo đó, điều kiện về quản lý thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm: có quy trình quản lý thông tin công cộng: xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải; có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn; có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72 chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ TT&TT hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

Đối với mạng xã hội, điều kiện về quản lý thông tin gồm: có thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp và được đăng tải trên trang chủ của mạng xã hội; bảo đảm người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội; có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72 chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ TT&TT hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email); có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Bên cạnh đó, Nghị định 27 còn bổ sung quy định về: Quy trình, thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; Quy trình, thủ tục cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội; Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; Trình tự, thủ tục đình chỉ, thu hồi Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội…

Hellolaptrinh theo nguồn ICT News

Đánh giá - Bình luận:

Học thiết kế & lập trình web online Video ghi lại các hướng dẫn dễ hiểu theo chuyên đề giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tiếp cận việc học Thiết kế & Lập trình Website

Học thiết kế Website

Thiết kế web responsive, chuẩn seo onpage, hỗ trợ lập trình.

Học lập trình PHP

Học php từ cơ bản đến nâng cao, lập trình web và các ứng dụng web.

Học Photoshop chỉnh sửa hình ảnh

Thiết kế đồ họa quảng cáo, chỉnh sửa hình ảnh, hiệu ứng banner.

Thủ thuật Công nghệ thông tin

Tổng hợp các thủ thuật hữu ích về tin học cho mọi người.

1